ชื่อการแข่งขัน
YOKOHAMA Gymkhana Thailand Championship 2005

ผู้รับรองการแข่งขัน
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระพรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.)

ผู้จัดและดำเนินการแข่งขัน
นิตยสาร XO AUTOSPORT

วัตถุประสงค์ในการแข่งขัน
เพื่อส่งเสริมกีฬาการแข่งขันรถยนต์ (MOTOR SPORT) ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างนักกีฬาแข่งรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ฝีมือช่างชาวไทยสู่ระดับนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์องค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแข่งขัน

รุ่นการแข่งขัน
1 ) B1
2 ) B2
3 ) B3
4 ) B4
5 ) H1
6 ) H2
7 ) Showroom A
8 ) Showroom B
9 ) Showroom C
10 ) Modified A
11 ) Modified B
12 ) Modified C
การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร (ประเภทบุคคล)
1. กำหนดเวลาในการรับสมัคร คือวันที่ทำการแข่งขัน
2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
2.1 ใบสมัคร
2.2 ใบขับขี่
2.3 ใบขับขี่ ร.ย.ส.ท. (เฉพาะรุ่น Modified)
2.4 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง (ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร (ประเภททีม)
- 1 ทีม สามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 คน
- ไม่จำกัดรุ่นที่ลงทำการแข่งขัน
- จะต้องแจ้งรุ่นที่สมัครประเภททีมตั้งแต่สนามแรกของการแข่งขัน
- ผู้ที่สมัครประเภททีมสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ แต่ไม่มีคะแนนเก็บประเภททีมในรุ่นที่เปลี่ยน

อัตราค่าสมัคร
แบบทั่วไป – ค่าสมัคร 1 รุ่น คันละ 800 บาท
ในกรณีลง 2 รุ่น (B1-B4, H1-H2 คู่กับ Modified หรือShowroom) ค่าสมัครคันละ 1,000 บาท
แบบแพ็กเกจ – สมัคร 6 สนาม จ่าย 5 สนาม (จ่ายตั้งแต่สนามที่ 1)
* * ผู้ที่สมัครแบบแพ็กเกจ จะต้องระบุชื่อที่แน่นอนและไม่สามารถโอนสิทธิได้

รางวัลในการแข่งขัน
1. รางวัลสำหรับการแข่งขันแต่ละสนาม

อันดับ 1 ถ้วยรางวัล และของรางวัล
อันดับ 2 ถ้วยรางวัล และของรางวัล
อันดับ 3 ถ้วยรางวัล และของรางวัล
อันดับ 4 ถ้วยรางวัล และของรางวัล
อันดับ 5 ถ้วยรางวัล และของรางวัล
1.1 รางวัลพิเศษประจำสนาม
- สำหรับรถที่ทำการแข่งขันในรุ่น B1-B4, H1-H2 ที่ใส่ยาง YOKOHAMA ร่วมลงแข่งขัน ตลอดการแข่งขันทั้ง 4 ล้อ และสามารถทำเวลาได้ดีที่สุดในรุ่น จะได้รับยาง YOKOHAMA ฟรี 1 ชุด

2. รางวัลประจำปี

รุ่น B1-B4 และ H1, H2
แชมป์ประจำปี รองแชมป์อันดับ 1 และรองแชมป์อันดับ 2 (แยกเป็นแต่ละรุ่น)
แชมป์ประเทศไทย รองแชมป์อันดับ 1 และรองแชมป์อันดับ 2 (Modified)
แชมป์ประจำปีประเภททีม รองแชมป์ประเภททีมอันดับ 1 รองแชมป์ประเภททีมอันดับ 2

2.1 การเก็บคะแนนสะสม
แชมป์ประจำปีในรุ่น B1-B4, H1-H2 คือนักแข่งที่มีคะแนนเก็บมากที่สุด หลังจากจบการแข่งขันสนามสุดท้ายของปี
แชมป์ประจำปีประเภททีม คือทีมที่มีคะแนนเก็บมากที่สุด หลังจากจบการแข่งขันสนามสุดท้ายของปี
แชมป์ประเทศไทย คือนักแข่งที่มีคะแนนเก็บมากที่สุดในรุ่น Modified
นักแข่งรุ่น Modified จะต้องมีใบขับขี่ ร.ย.ส.ท.
รถที่เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น Modified แต่ละรุ่น (Modified A, Modified B, Modified C) จะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 คัน จึงจะมีการเก็บคะแนนในสนามนั้นๆ (สำหรับปี 2548)
การเก็บคะแนนจะคิดจากคะแนนที่ดีที่สุด 10 สนาม

2.2 คะแนนเก็บของแต่ละอันดับ
อันดับ 1 ได้คะแนน 20 คะแนน
อันดับ 2ได้คะแนน 17 คะแนน
อันดับ 3ได้คะแนน 15 คะแนน
อันดับ 4ได้คะแนน 13 คะแนน
อันดับ 5ได้คะแนน 11 คะแนน
อันดับ 6ได้คะแนน 10 คะแนน
อันดับ 7ได้คะแนน 9 คะแนน
อันดับ 8ได้คะแนน 8 คะแนน
อันดับ 9ได้คะแนน 7 คะแนน
อันดับ 10ได้คะแนน 6 คะแนน
กฎกติกาการแข่งขัน
รุ่นของการแข่งขัน
1. รุ่น B1 (ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง)
- ไม่เกิน 1,600 C.C.
- ไม่มีระบบอัดอากาศและระบบวาล์วแปรผัน
- ขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
- สำหรับผู้ที่ใช้ HONDA เครื่อง DOHC ต้องไปลงแข่งในรุ่น H2
2. รุ่น B2 (ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง)
- 1,601 - 2,500 C.C.
- ขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
3. รุ่น B3 (ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง)
- 2,501 C.C. ขึ้นไป
- เครื่อง TURBO ที่มีความจุเกิน 1471 C.C.
- ขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
4. รุ่น B4 (ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง)
- ไม่จำกัด C.C.
- ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น
5. รุ่น H1 (ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง)
- รถ HONDA เท่านั้น
- เครื่องยนต์ SOHC ไม่มีระบบอัดอากาศ
- ขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
6. รุ่น H2 (ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง)
- รถ HONDA เท่านั้น
- เครื่องยนต์ DOHC ไม่มีระบบอัดอากาศ
- ขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น

กฎกติกาเพิ่มเติม
- รุ่น B1-B4 และ H1-H2 ยางที่ใช้ต้องเป็นยางเรเดียลเท่านั้น หรือ ยางที่ไม่ใช่ประเภท SOFT COMPOUND, SUPER SOFT COMPOUND, COMPETITION COMPOUND, FOR COMPETITION SLICK

- รุ่น B1-B4 และ H1-H2 รถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องมีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ครบถ้วนจากโรงงาน อณุญาตให้ถอดเบาะนั่ง และคอนโซลกลาง (บริเวณคันเกียร์และคันเบรกมือ) ออกได้เท่านั้น สำหรับรถที่ไม่มีพรมพื้นรถ ต้องมีโรลบาร์ อย่างน้อย 4 จุด
**(กรรมการจะอนุโลมให้สำหรับอุปกรณ์บางชิ้นที่มีน้ำหนักเบา อย่างเช่น แผ่นผลาสติกปิดตัวถังในห้องโดยสาร ซึ่งดูแล้วไม่เป็นการจงใจลดน้ำหนัก ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับกรรมการตรวจสภาพ)**
- รุ่น B1-B4 และ H1-H2 รถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องมีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายนอกครบทุกชิ้น อนุญาตให้เปลี่ยนวัสดุได้บางจุดคือ ฝากระโปงหน้า-หลัง กันชนหน้า-หลัง บังโคลนหน้า กระจกมองข้าง นอกนั้นต้องเป็นแบบเดิมจากโรงงาน

- รถที่ลงทำการแข่งขันในทุกรุ่น ต้องเป็นรถที่จำหน่ายตามท้องตลาด
- รถแข่งที่ลงทำการแข่งขันในรุ่น B1-B4 และ H1-H2 จะต้องมีเครื่องปรับอากาศและสามารถใช้งานได้ ตามปกติตลอดกาแข่งขัน
- นักแข่งทุกคนสามารถลงแข่งขันได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น ยกเว้นแต่จะลงคู่กับรุ่น Modified หรือ Showroom
- รถแข่งหนึ่งคันสามารถให้นักแข่งลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน
- รถที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคัน ต้องลงแข่งขันตามรุ่นที่กำหนด (ห้ามลงข้ามรุ่น)
- รถแข่งที่ติดสติกเกอร์ซึ่งเป็น ชื่อหรือโลโก้ ของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับ เมนสปอนด์เซอร์รายการ จะถูกปรับจุดละ 10,000 บาทต่อสนาม

รูปแบบการแข่งขัน
- การแข่งขันจะปล่อยรถขับตามเส้นทางที่กำหนดโดย ใช้การจับเวลาทีละคัน (แข่งขันทีละ 1 คัน) จับเวลาตั้งแต่ออกสตาร์ทไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางตามที่กรรมการกำหนดถ้ารถที่เข้าทำการแข่งขันชนกรวยยาง (PYLON) ก็จะถูกบวกเวลา เพิ่มกรวยละ 2 วินาที โดยในการแข่งขันแต่ละครั้งจะให้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงจับเวลา ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถจับเวลาได้ไม่เกิน 3 รอบ ใครทำเวลาได้น้อยที่สุดถือเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน
- จะต้องขับตามทางที่วาง PYLON ไว้ ถ้าขับผิดเส้นทางจะถูกปรับ (Disqualify) หรือไม่คิดเวลา ให้ในรอบนั้น

การตรวจสภาพ
-รถแข่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสภาพและติดสติกเกอร์บังคับที่ทางผู้จัดการแข่งขันกำหนดให้เป็นที่ เรียบร้อยมิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- นักแข่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมี ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก และต้องยังไม่ขาดอายุ ณ วันที่เข้าร่วมแข่งขัน
- ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันอายุไม่ถึง 18 ปีให้ผู้ปกครองเซ็นอนุญาตกำกับมาด้วย

อุปกรณ์ความปลอดภัย
- เข็มขัดนิรภัยต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและต้องมีอย่างน้อย 3 จุด
- หมวกกันน็อคต้องมีสายรัดคางอย่างแน่นหนาและผ่านมาตราฐาน ม.อ.ก เป็นอย่างต่ำ
- รองเท้าที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้น

อื่น ๆ
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถต้องถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา
- สัมภาระภายในรถจะต้องอยู่นอกรถในระหว่างการแข่งขัน
- ห้ามใช้ NITROUS OXIDE
- รถมี TURBO หรือ SUPERCHARGE ต้องนำ 1.7 x CC. ถึงจะได้ CC. ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
- เครื่องยนต์โรตารี ต้องนำ CC x 2.0 ถึงจะได้ CC. ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

กติกาด้านเทคนิครุ่น SHOWROOM และรุ่น MODIFIED
ใช้การแบ่งเกรดรถแข่งโดย PERFORMANCE INDEX ของรถแต่ละคันซึ่งคิดตามตารางต่อไปนี้

CONFIGURATION -2 -1 0 1 2
ขับหน้า-เครื่องหน้า  
x
 
ขับหลัง-เครื่องหน้า  
x
 
เครื่องกลางเครื่องท้าย  
x
 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
x
 
ลิมิเต็ด สลิป  
x
 
ความสูงของ CG 80 cm. 70 cm. 60 cm. 50 cm. 40 cm.
น้ำหนักรถรวมคนขับ 1400 kg. 1200 kg. 1000 kg. 900 kg. 800 kg.
ความกว้างตัวรถ 190 cm. 180 cm. 170 cm. 160 cm. 150 cm.
ความยาวตัวรถ 500 cm. 450 cm. 425 cm. 400 cm. 350 cm.
ขนาดยาง(หน้ากว้าง) 165 mm 185 mm 205 mm 225 mm 275 mm
ความสูงแก้มยาง(ซีรี่ย์) 70 60 50 40 30
ประเภทของยาง very low performance low performance hi performance very hi performance Soft slick
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ 100 nm. 150 nm. 200 nm. 300 nm. 400 nm.
ความกว้างของช่วงกำลัง   30 % 40 % 50 %  
แบบของช๊อคฯ   ปรับไม่ได้ ปรับได้จุดเดียว ปรับได้สองจุด  

วิธีการคิด
นำคะแนนที่ได้จากหัวข้อต่างๆ ในตารางมารวมกันและรวมกับ 100 จะได้ค่า INDEX ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดรุ่นในการแข่งขันให้รถแต่ละคัน โดย
SHOWROOM C จะมีค่า INDEX ตั้งแต่ต่ำกว่า 94 ลงไป
SHOWROOM B จะมีค่า INDEX อยู่ในช่วง 94.00 ถึง 96.00
SHOWROOM A จะมีค่า INDEX อยู่ในช่วง 96.01 ถึง 99.00
MODIFIED C จะมีค่า INDEX ต่ำกว่า 100 ลงมา
MODIFIED B จะมีค่า INDEX อยู่ในช่วง 100.01 – 103.00
MODIFIED A จะมีค่า INDEX มากกว่า 103 ขึ้นไป และสามารถใส่ยาง SOFT/SLICK ได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
รถรุ่นโชว์รูมที่มีค่า INDEX เกินกว่าที่กำหนดในรุ่น SHOWROOM A ให้ปรับขึ้นไปรวมกับรุ่น MODIFIED ที่เหมาะสม

คำอธิบาย
1.ลิมิเต็ด สลิป
หมายถึงลิมิเต็ด สลิป ทุกประเภททั้งที่มีมาจากโรงงานหรือแบบ UPGRADE โดยฝ่ายตรวจสภาพจะเป็นผู้ตรวจสอบ


2.ความสูงของ CG
หมายถึงความสูงของจุดรวมของน้ำหนักรถทั้งคันเมื่อเทียบจากพื้น มีหน่วยเป็น เซนติเมตร ซึ่งรถยนต์โดยทั่วๆ ไปที่ไม่ได้ปรับความสูงลงจนเตี้ยมากเป็นพิเศษและรถยนต์ที่ไม่ได้มีหลังคาเตี้ยเป็นพิเศษหรือไม่มีหลังคา จะมีความสูงของ CG อยู่ที่ประมาณ 60 เซนติเมตร หรือประมาณได้จากตำแหน่งของปะเก็นฝาสูบลงไปถึงพื้น (ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะตั้ง) ในกรณีรถที่ไม่มีหลังคาอย่างเช่น MX5 LOTUS MR2 DELSOL จะมีความสูงของ CG ประมาณ 55 มิลิเมตร

3.น้ำหนักรถ
คิดจากคู่มือประจำรถของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ในกรณีที่เครื่องยนต์ไม่ได้เป็นตามมาตรฐานจะคิดน้ำหนักเพิ่มโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ และกรณีที่มีการลดน้ำหนักตัวรถไม่ว่าส่วนใดๆ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพจะเป็นผู้คำนวณน้ำหนักเป็นจุดๆ ไปโดยเจ้าของรถจะต้องรับรู้ด้วย

4.ความกว้างของตัวรถ
วัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของตัวรถอ้างอิงจากข้อมูลของรถรุ่นนั้น
190 cm. คือรถที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ
180 cm. คือรถยนต์ที่มีความกว้างมากอย่างเช่น นิสสัน เซฟิโร่, โตโยต้า คราวน์
170 cm. คือรถยนต์ที่ความกว้างทั่วไปอย่างเช่น โตโยต้า โคโรลล่า, นิสสัน ซันนี่, มิตซูบิชิ แลนเซอร์, ฮอนด้าซีวิค
160 cm.คือรถยนต์ที่มีความกว้างไม่มากอย่างเช่น นิสัน มาร์ช ออสติน มินิ
150 cm. คือรถยนต์ที่มีความกว้างน้อยมากอย่างเช่น ไดฮัทสุ มิร่า และรถอื่นๆ ที่ขนาดใกล้เคียง

5.ความยาวของตัวรถ
วัดจากส่วนที่ยาวที่สุดของตัวรถ อ้างอิงจากข้อมูลของรถรุ่นนั้น
500 cm. คือรถที่มีความยาวมากอย่างเช่นรถกระบะช่วงยาว
450 cm. คือรถยนต์นั่งขนาดกลางและรถสปอร์ตอย่างเช่น นิสสั เซฟฟิโร่ นิสสัน 200 SX SILVIA โตโยต้า ซูปร้า นิสสัน สกายไลน์
425 cm. คือรถยนต์นั่งขนาดเล็ก 4 ประตู อย่างเช่น มิตซูบิชิ แลนเซอร์ โตโยต้า โคโรลล่า ฮอนด้า ซีวิค 4 ประตู
400 cm. คือรถ 3 ประตู อย่างเช่น โตโยต้า สตาร์เล็ท ฮอนด้า ซีวิค 3 ประตู มิตซูบิชิโคลท์
350 cm. คือรถยนต์ขนาดเล็กเป็นพิเศษ อย่างเช่น ออสติน มินิ ไดฮัทสุ มิร่า

6.ประเภทของยาง
very low performance คือยางที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใช้งานให้ได้ระยะทางมาก สึกหรอช้า
low performance คือยางที่ติดรถยนต์นั่งทั่วๆ ไปเกาะถนนดีพอสมควร มีความนุ่มนวล อย่างเช่น มิชลิน วิวาซี่ บริดจสโตน ทูรันซ่า และยางอื่นๆ ที่ลักษณะใกล้คียงกัน
hi performance คือยางที่ผลิตขึ้นเพื่อใส่รถยนต์ที่มีสมรรถนะดีขึ้น อย่างเช่น โยโกฮามา ES100 บริดสโตน GIII มิชลิน ไพลอต พรีซิด้า บีเอฟ กู๊ดริช จีฟอร์จ สปอร์ต
very high performance คือยางที่ผลิตขึ้นเพื่อรถสมรรถนะสูง มีการเกาะถนนดีเยี่ยม อย่างเช่น โยโกฮามา AD07 ฟอลเก้น อะเซนิซ บริดจสโตน RE01
soft/slick ยางที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่นการแข่งขัน

7.แรงบิดสูงสุด
หาได้จากข้อมูลของเครื่องยนต์แต่ละรุ่น ในกรณีที่เป็นเครื่องยนต์ซึ่งไม่มีข้อมูลจะใช้วิธีคิดโดยดูจากประเภทของฝาสูบที่ใช้ในเครื่องยนต์นั้น
แรงบิด 100 nm/l ได้แก่ฝาสูบประเภท VERY HI PERFORMANCE อย่างเช่นฝาสูบของเครื่องที่มีระบบเปลี่ยนองศาและระยะยกของวาล์ว อย่างเช่น ฝาสูบ VTEC, MIVEC, โตโยต้า 3s บีมขึ้นไป, ฝาสูบโตโยต้าที่มีระบบ VVTIL, ฝาสูบของ นิสสัน SR16 VVL
แรงบิด 90 nm/l ได้แก่ฝาสูบประเภท HI PERFORMANCE อย่างเช่นฝาสูบ DOHC 16 V ทั่วๆไป อย่างเช่น 4A-G, SR, 3S, 4G63, BENZ 4v, BMW 4V
แรงบิด 80 nm/l ได้แก่ฝาสูบประเภทรถบ้านทั่วๆ ไป 4 วาล์วต่อสูบ ทั้ง DOHC และ SOHC อย่างเช่น 4G92 D15B 4A-FE GA16DE
แรงบิด 70 nm/l ได้แก่ฝาสูบประเภท SOHC ต่ำกว่า 4 วาล์วต่อสูบ
ในกรณีที่ติดตั้งเทอร์โบจะคำนวณแรงบิดเพิ่มขึ้นอีก 50%

8.ความกว้างของช่วงกำลัง
หาได้จาก [(RPM MAX POWER – RPM MAX TORQUE) / RPM MAX POWER] x 100

9.ประเภทของช๊อคฯ
ปรับไม่ได้ หมายถึงช๊อคฯที่ปรับค่าความหนืดไม่ได้เลย
ปรับได้หนึ่งจุด หมายถึงช๊อคฯที่ปรับค่าความหนืดได้จุดเดียวอาจจะเป็น BUMP อย่างเดียว หรือ REBOUND อย่างเดียว หรือปรับ BUMP และ REBOUND ไปพร้อมกัน
ปรับได้สองจุด หมายถึงช๊อคฯที่ปรับความหนืดได้แยกกันอิสระทั้งด้าน BUMP และ REBOUND
ในกรณีที่ค่าต่างของรถอยู่ไม่ตรงกับค่าที่กำหนดไว้ให้ในแต่ละหัวข้อให้ปัดเศษให้เป็นเลขที่ลงตัวและใกล้เคียงที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งค่า INDEX เป็นครั้งละ 0.5 เป็นค่าละเอียดที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพจะเป็นผู้กำหนดให้
ในกรณีของรุ่น SHOWROOM

1.จะต้องใช้ช๊อคฯ ที่มีลักษณะเป็นแบบเดิม เบ้ารับสปริงแบบเดิมจากโรงงานเท่านั้น
2.เครื่องยนต์ต้องเป็นรุ่นเดียวกับที่มีขายเป็น PRODUCTION CAR ในโลกนี้
3.ชิ้นส่วนภายในและภายนอกต้องมีอยู่ครบทุกส่วนตามที่มาจากโรงงาน ห้ามเปลี่ยนวัสดุใดๆ เพื่อทำการลดน้ำหนัก ห้ามใช้เบาะไฟเบอร์ หรือเบาะที่สร้างมามีลักษณะเบา อนุญาตให้เปลี่ยนกระจกมองข้างได้

หมายเหตุ
คำตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
สิ่งที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในกติกานี้ ถ้าต้องการทำต้องได้รับการอนุญาตจากกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น


กำหนดการแข่งขัน
8.00-11.00 รับสมัคร
8.30-11.00 ตรวจสภาพรถ
9.00-9.30 Walk Course
9.30-10.00 ประชุมนักแข่ง
10.00-15.00 Race 1 (B1-B4,H1-H2, Modified,Showroom)
15.00-17.00 Race 2 (Modified)
17.00-17.30 พิธีมอบรางวัล

 
 
&
   
 
 
All right copy by T.SIAM Commercial Co.,Ltd. © 2002 : Email - tsiam@loxinfo.co.th


เงินด่วน