บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งคลอบคลุมตั้งแต่ยางสำหรับพาหนะทุกชนิด สินค้าเกี่ยวเนื่องกับยาง และอื่นๆ บริษัทฯได้เริ่มก่อตั้งในปี 1917 และบริษัทได้ขยายกิจการไปสู่ระดับโลก

ปัจจุบันบริษัทฯได้นำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปใช้ในการผลิตสินค้าที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค สินค้าที่บริษัทได้รับความชื่นชอบอย่างมากมีตั้งแต่ สินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอาคาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมทางทะเล อุปกรณ์สำหรับเครื่องบิน และอุปกรณ์กีฬา

บริษัทฯมีโรงงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ในขณะเดียวกันบริษัทฯก็มีหน่วยงานรับผิดชอบทางด้านการตลาด และฝ่ายขายในภูมิภาคดังกล่าวข้างต้นและในยุโรป

บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ ได้พยายามขยายธุรกรรมในระดับโลกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง


more information at :: http://www.yokohamatire-asia.com


 
&
   
 
 
All right copy by T.SIAM Commercial Co.,Ltd. © 2002 : Email - tsiam@loxinfo.co.th


เงินด่วน