มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ยางรถยนต์โยโกฮามาได้ถูกจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. สยามเทรดดิ้ง โดยมี คุณประวิทย์ ตั้งวงศ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ แต่เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจยางรถยนต์ที่รุนแรงขึ้น และเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย บริษัท ต. สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามความคิดริเริ่มของคุณประวิทย์ ตั้งวงศ์ศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มจัดจำหน่ายยางรถยนต์โยโกฮามาอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ที่ผ่านมา
 
บริษัท ต. สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด ตั้งอยู่ ณ 759/2 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์โยโกฮามา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน เรายังจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีให้กับเราเสมอมา
 
ปัจจุบันบริษัท ต. สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์โยโกฮามาอย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวในประเทศไทย สินค้าที่ทางบริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย คลอบคลุมตั้งแต่
ยางรถยนต์ ยางรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4x4) และยาง OTR (Off-The-Road) ที่ใช้กับ Dump trucks, Loaders, Dozers, Container Handlers
 
 
 
 
 
คุณประวิทย์ ตั้งวงศ์ศิริ
 
 
 
     
คุณอภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ
คุณลัดดา กิตติพิบูลย์
คุณทำนุ
 
 
 
 
  1. ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุกปี
  2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับดีลเลอร์อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน
 
 
&
   
 
 
All right copy by T.SIAM Commercial Co.,Ltd. © 2002 : Email - tsiam@loxinfo.co.th


เงินด่วน